(1)
Morrow, W. Review of Dozeman, Thomas B., Exodus. JHS 2012, 12.